விதி வலியதா?

விதி வலியது. ரொம்பவும். நாம் ஒன்றை மனதில் வைத்து வாழ்ந்து வந்தால், அது வேறொன்றை நமக்களிக்கும். நானும் விதியுடன் சில நேரங்களில் போராடியும் சில நேரங்களில் சமாதானம் பேசியும் எனக்கு வேண்டியதை பெற முயற்சி செய்திருக்கிறேன். ஆனாலும் விதி வலியது. அது என்னை தட்டி தூக்கி கடாசிவிட்டு வென்று விட்டு போய் இருக்கிறது.

என் வாழ்வில் எனக்கு ஆசைகள் அதிகம் இருந்த காலங்களில் நான் விதியுடன் பலமுறை தோற்றுப்போயுள்ளேன். ஆயினும்  மனமுவந்து விதியோடு நான் பயணிக்க ஆரம்பித்த கணத்தில் இருந்து நான் அதனிடம் தோற்கவில்லை. அதுவும் என்னை வெல்லவில்லை. இருவருக்கான பொதுப்பயணத்தில் பேச்சு எதுவும் இல்லாத போதிலும் பரஸ்பர புரிதலுடன் நாங்கள் பயணம் செய்து வருகிறோம்.

விதியை எதிர்த்து போராடி வென்றவன் என்று சிலரை பற்றி படிக்கும் போது சிரிப்பு சிரிப்பாக வரும். அப்படி வென்றால் அவன் விதி அதுதானே. பிறகெப்படி அவனோ அவளோ விதியை எதிர்த்து போராடி வென்றவராவார்கள்? மனித மனம் மழுங்கிப் போய் படிப்பதை அப்படியே ஒப்புக்கொள்ளும் ஒரு நலிந்த சுற்றுச்சார் நிலையில் தான் விதி வெல்கிறது. மற்ற நேரங்களில் அது நமக்கு ஒரு நண்பனாக, சில சமயம் எதிரியாக நம்முடனே பயணிக்கிறது.

நம் மக்களிடம் நான் காணும் ஒரு பொதுப்பழக்கம், விதியின் மேல் பாரத்தை போடுவது. என்னளவில் இதை சிறிது கூட ஒப்புக்கொள்ள முடியாது. நாம் செய்யும் காரியங்களின் விளைவுகளே நாம் பாரத்தை நம் மீது ஏற்றுகிறோமா இல்லை விதியின் மேல் போடுகிறோமா என்பதை முடிவு செய்கிறது. நன்றாக வந்தால் நாம் செய்வது. காரியம் கெட்டால் விதிக்குப் பழி.

விதி எனக்கு ஒரு சிறந்த நண்பனாக சில காலங்களாக இருந்து வருகிறது. இரண்டே காரணங்கள். ஒன்று, அது நம்மை எதிர்த்து எதுவும் பேசுவதில்லை. இரண்டு, அது நமக்கு நன்மை பயக்கும் காரியங்களையே செய்து வருகிறது. அது நமக்கு தீமை பயக்கும் வகையில் ஏதேனும் காரியம் செய்தாலும் அது நன்மையாய் முடிவது எங்கனம் என்று நான் அறியேன். அத்தகைய நேரங்களில் நான் விதியை என் சிறந்த நண்பனாகவும் மிகச்சிறந்த எதிரியாகவும் பார்க்கிறேன். எதிரியின்றி வளர்ச்சி ஏது?

இன்று வேலையின்றி வீட்டில் அமர்ந்து இருக்கும் நான் இவ்வாறு எழுதிக் கிறுக்குவது விதியா? இல்லை இதை நான் தேர்ந்தேடுத்து செய்கிறேனா? நான் என் வேலையை ஏன் விட்டேன்? விதியா? இல்லை. அது நானெடுத்த முடிவு. அதற்கு விதி என்றும் பெயர் வைக்கலாம். என் நலனுக்காகவும் என் குடும்ப நிலைமையை கருத்தில் கொண்டும் நான் எடுத்த முடிவு சரியா தவறா என்னும் பட்டிமன்ற தலைப்பாக இதை நான் ஊன்றி பாகுபடுத்திப் பார்க்க விரும்பவில்லை.

சில நேரங்களில் நான் விதிக்கு விட்டுக்கொடுப்பதுண்டு. அவ்வாறே இதை கருதலாம். விதி வலியது. அதை நண்பனாக்குங்கள். நாம் போராடுவதற்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் உள்ளன. விதியோடு ஏன்? சிலர் இன்னும் அதை புரிந்து கொள்ளாமல் போராடுவார்கள். ஏன் தெரியுமா? அதுதான் விதி.

2 thoughts on “விதி வலியதா?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s